>

Conex öppnar verkstad

Conex har genom att förvärva delar av Nova Industri samt nyförvärv av verkstadslokaler i Kalix säkrat egen tillverkningskapacitet.

Verkstaden kommer primärt användas för tillverkning av produkter utveklade in-house hos conex, men alla typer av projekt är välkomna.  
I och med detta blir vi även ytterligare sju medarbetare som är stationerade i Kalix.
Verksamheten kommer successivt att flytta till de nya lokalerna under 2016.

Vår adress i Kalix är: Bultenvägen 7 952 61 Kalix

body_en: 

Conex has expanded by aquiring parts of Nova Industri AB and by aquiring a new workshop in Kalix, with these exansions Conex has sequred its own in-house manufacturing capabilities.

With this expansion Conex will expande with an additional 7 employees that will be stationed in Kalix.

The adress in Kalix is: Bultenvägen 7 952 61 Kalix

Title_en: 
Conex acquires Workshop