Blindskriftskrivare – Index Braille

Teknikansvar, Konstruktion, Produktutveckling

Index Braille i Luleå är världens största producent av punktskrivare för blindskrift. Sedan starten i början av 80-talet har Index Braille fokuserat på användaren vid utvecklingen av produkterna.
Conex Engineering har under många år haft rollen som teknikansvariga åt Index Braille och stöttat dem med konstruktions- och produktutvecklingstjänster. 

Konstruktionsarbetet har inneburit att ta fram finmekaniska lösningar som ska vara driftsäkra och enkla att montera. I skrivarna blandas mekanik med elektronik och mjukvara. Genom att arbeta i 3D-CAD och använda rapid-prototyping kan lösningar snabbt utvärderas och förfinas.

Kundcase
När Index Braille utvecklade sin 4:e generation skrivare fick Conex Engineering en viktig roll i konstruktions- och utvecklingsarbetet. Conex ansvarade för utveckling av mekanik. Det var viktigt att standardisera och minimera antalet komponenter och göra monteringen enkel och robust

Delar av arbetet utfördes i samarbete med studenter från Luleå tekniska universitet som arbetade med design. Resultated blev mycket bra. Skrivaren Braille Box fick fem designpriser bland annat Red Dot Product Design Award 2011 och Great Design Award 2012. 

Resultatet av Conex arbete har lett till att Index V4-produktfamilj har enklare montering, färre komponenter och är lättare att underhålla. Produktutvecklingsprocessen för Index Braille har kortats med en tredjedel och lönsamheten på produkten fördubblats.

”Den viktigaste delen i en punktskrivare är skrivhuvudet. Genom att kombinera Index mångåriga erfatenhet med Conex konstruktionskompetens har vi åstadkommit ett tekniskt genombrott. Förrutom att skrivhuvudets kvalitet ökats väsentligt har produktionskostnaden minskat och servicen förenklats.” - Björn Löfstedt, Index Braille