Flödesmätare – D-Flow

Konstruktion, Produktutveckling

D-Flow är ett kunskapsföretag specialiserade inom ultraljudsteknik och flödesmätning. Deras kunskap baseras på 25 års forskning och utveckling och med en patenterad teknik har de hela världen som marknad.

Conex Engineering har under många år levererat produktutvecklingstjänster till D-Flow. Uppdragen har till största del varit fokuserade på konstruktion, beräkningar och simulering men design har hela tiden utgjort ett naturligt inslag i arbetet. 

Kundcase
Utveckling av ny flödesmätare med start i handritade vidareutvecklade via 3D-modeller till friformsmodeller med hjälp av 3D-skrivare. Det slutliga resultatet bestod av ett antal prototyper avsedda för testning men även produkter färdiga för marknaden.

”Conex Engineering fungerar i stor utsträckning som vår mekanik- beräkningsavdelning. Samarbetet ger oss tillgång till den kompetens vi behöver vid utvecklingsarbetet. Leveranser sker med liten insats och kort ledtid vilket är en stor fördel för oss som kund”  - Mats Lindgren, D-Flow