MacGregor Sweden CMH

Konstruktion, Beräkning, Metodutveckling

Conex Engineering har i snart två decennier stöttat MacGregor med konstruktions- och produktutvecklingstjänster. 

Vi har arbetat med mekanisk konstruktion, installationsunderlag för elektronik och hydraulik, teknisk beräkning, metodutveckling, systemunderhåll och programvarusupport.  Vi har tillhandahållit parametriserade startmodeller för ett antal produkter. Vi har arbetat med teknisk beräkning av världsnyheten North star. 
MacGregor erbjuder världsledande tekniska lösningar och tjänster för hantering av marint gods och offshore last. Den integrerade produktfamiljen omfattar även Hatlapa, Porsgrunn, Pusnes och Triplex produkter. MacGregor förser offshore, sjötransporter och marina logistikmarknaden i hamnar och terminaler samt ombord på fartyg och riggar med produkter och lösningar. MacGregors lösningar kombinerar last och last tillgång, stuvning, vård och hanteringsfunktioner för att optimera livslängden, lönsamhet, produktivitet och miljömässig hållbarhet. MacGregor är en del av Cargotec. Cargotecs omsättning uppgick till ca 3,4 miljarder euro 2014 med cirka 11 000 anställda. 

Vill du läsa mer om Northstar klicka på länken: North star Quantum of the seas

Du kan läsa mer om Cargotec och MacGregor på hemsidan: http://www.cargotec.com