Pråmkran 6000 ton – Rederi AB Nestor

Konstruktion

Rederi AB Nestor, en del i Marine Groupe AB som bland annat sysslar med sjötransporter, mobila hamnkranar och flytkranar, planerar att konvertera en stor pråm till en pråmkran med lyftkapacitet på totalt 6 000 ton.
Pråmen förses med dubbla kranarmar som är 70 m långa och har en kapacitet på 3 000 ton vardera.
Pråmkranen planeras att bland annat användas vid lyft av brosektioner och montering av vindkraftverk till havs.  
Förstudie och förberedande montagearbeten pågår i väntan på lämpligt projekt för att klara finansieringen av kranen.
Conex Engineering har ansvarat för konstruktionen.