Resurskonsult – Hill-Rom

Produktutveckling

Liko (Hill-Rom) utvecklar, tillverkar och marknadsför personlyftar, lyftselar och andra tillbehör. Liko ingår i den världsledande medicinteknikkoncernen Hill-Rom som finns i närmare 80 länder och har 6800 medarbetare. Tillsammans erbjuder de sina kunder en komplett lösning för patientvård och förflyttningar, med fokus på att förbättra vårdkvaliteten och vårdgivarens produktivitet.

Conex har sedan 2014 resurser på plats på Hill-Rom i Alvik utanför Luleå. Där stöttar Conex deras avdelning för R&D med produktutveckling/konstruktion.