Conex erbjuder tjänster inom ett brett spektra. Från utveckling/konstruktion av konsumentprodukter och maskinkonstruktion till projektering av hela anläggningar och tekniska beräkningar.

Projektledning
Conex ansvarar för planering och styrning av projekt inom industri och infrastruktur. Ledning av såväl extern som intern projektgrupp sammansatt för att lösa ett problem eller idé.

Projekteringsledning/Teknikansvar 
Conex ansvarar för att, utifrån en projektplan ta fram den tekniskt/ekonomiskt bästa lösningen. Hjälper till med samordning av mark, väg, bygg, el, mek, process samt miljökonsekvenser. Fungerar som konstruktörens uppdragsansvarige.

Processanalys & optimering
Conex har flera kompetenta medarbetare med stor erfarenhet från produktionsoptimering. Conex hjälper till med en översyn över produktionen, föreslår förbättringsåtgärder, specificerar eventuell ny utrustning samt tar fram utbildningsmaterial/utbildar personal.

Tekniska beräkningar
Tekniska beräkningar är ett av Conex kärnområden och med samlad erfarenhet sedan mitten på 90-talet kan Conex hjälpa till med det mesta inom tekniska beräkningar. Hållfasthet & utmattning Instabilitet (buckling/vippning) Dynamik Flöde Värmeledning Slitage Formningsanalyser Linjära/ickelinjära beräkningar, kontakter, ickelinjära material, plasticitet, statiskt/dynamiskt.

Produktutveckling
Conex förstärker Er FoU-avdelning antingen som resurskonsulter på plats i Er verksamhet eller med en intern projektgrupp som genom att utnyttja rätt kompetenser vid rätt tid utvecklar och levererar underlag alternativt en färdig produkt utifrån definierat problem/idé. Conex utveklar produkter i egen regi vilket borgar för stor vana att jobba i projektgrupper mot ett gemensamt resultat.

Maskinkonstruktion 
Conex ansvarar för konstruktion av maskiner samt anläggnings- och materialhanteringsutrustning. Från trappor & plattformar till kompletta produktionslinjer.

Integration Automation
Integration av automation, övervaknings- & styrsystem.

Tillverkning - Mekanik
Conex verkstad i Kalix omfattar 2400 kvm och en modern maskinpark. Här bereder och tillverkar vi allt enligt Era önskemål. I kombinationen med Conex övriga kompetenser finns möjlighet till utveckling och tillverkning av exempelvis reservdelar, prototyper och pressverktyg.

Maskinpark:

  • 2x 5-axlig flerop. 900x1050x850 DMU 90P DuoBlock
  • Portalfräsmaskin nc flerop. 3500x2500x1000 Nicolas Correa FP-40/40
  • Bäddfräsmaskin nc flerop. 4000x1800x1500 + externt rundmätningsbord FIL FA 1000
  • 3-axlig flerop. 1500x660x610 med rundmatningsbord 300 mm Quaser MV204 IIL

Tillverkning - Hårdvara
I anslutning till huvudkontoret i Luleå tillverkar och testar Conex hårdvara efter önskemål samt för egna produkter. I kombination med egen utveckling finns möjlighet till leverans av färdiga produkter baserat på en kravspecifikation.

Produkter

  • PRESSHÄRDNINGSVERKTYG till bilindustrin. I egen regi analyserar, konstruerar och tillverkar Conex kompletta presshärdningsverktyg.
  • PROTOTYPER av maskin/mätsystem
  • IPM (Intelligent Process Measurement) Övervaknings/styrmodul för process och maskinkomponenter.